Konečná úprava fóliíEmbosovanie – vytváranie reliéfneho povrchu fólií
Proces embosovania je dosť energeticky náročný, ale kvalita takto povrchovo upravenej fólie je veľmi vysoká. Cez embosovaním upravenú fóliu sa do vnútra miestnosti prenikajúce svetlo difúzne rozptýli (neodráža denné svetlo späť mimo miestnosť) čo vytvára ich transparentnosť. Pri výrobe sa fólie natiahnu na základovú dosku lisovacieho stroja a následne sú pod dlhodobým tlakom lisu embosované. Výsledkom je reliéfny povrch fólií, ktorý zabezpečuje fóliám vysokú kvalitu a transparentnosť.
MULTIWAVE – plisovanie fólií
Plisovanie fólií je proces vytvárania jemných záhybov za účelom zvyšovania stability a pevnosti fólií. Na veľké presklené plochy sa používajú len fólie upravené plisovaním (MULTIWAVE), čím sa dosiahne ich vysoká stabilita a zabráni sa efektu ohýbania koncov fólií. Fóliami MULTIWAVE dosiahneme harmonický vzhľad fóliových roliet či už pri pohľade z vonku alebo z vnútra.

Kontakt   0910 653 122 Prevádzka Partizánska 150 Partneri folie-na-auto.sk Realizácia 2014 kybertech.sk  
info@autofolieziar.sk 965 01 Žiar nad Hronom folienaauto.sk
    wrapp-fol.eu