Signmaking

Rezaná reklama zo samolepiacich fólií

Rezaná grafika zo samolepiacích fólií má veľmi široké uplatnenie v oblasti reklamy.
Využíva sa ako exteriérovom tak aj interiérovom prostredí.

Tento typ reklamy je vyhotovený zo samolepiacich fólií s rôznou povrchovou úpravou...

lesklé – matné – metalické - reflexné - imitujúce rôzne povrchy

 

Reklamu realizujeme:

od návrhu cez vyrezanie na rezacom zariadení až po samotnú aplikáciu na rôzne podkladové materiály ako sú reklamné tabule, vývesné štíty, informačné a orientačné systémy, polep obchodných výkladov alebo polep automobilov.

Reklamu podľa požiadaviek rozdeľujeme na doby použitia.

Krátkodobé až strednodobé a dlhodobé

Rozdiel je najmä v použitých materiáloch čo sa prejaví hlavne na konečnej cene. Do krátkodobej až strednodobej oblasti radíme všetky aplikácie určené do 5 rokov životnosti alebo krátkodobé využitie. (ako napr. prezentačné autá / reklamné stánky a pod.) Do dlhodobej oblasti zaradujeme aplikácie zo životnosťou viac ako 5 rokov. (reklamné tabule, informačné a orientačné systémy, polep obchodných výkladov a pod.)

Špecializujeme sa na polep automobilov

Jednou z ponúk, ktoré poskytujeme našim zákazníkom je reklama na dopravné prostriedky, ktorú aplikujeme rezanou fóliou alebo celopolepom.

Rezaná reklama na vozidle dáva novú možnosť ako propagovať firmu, produkt alebo službu.

Kontakt   0910 653 122 Prevádzka Partizánska 150 Partneri folie-na-auto.sk Realizácia 2014 kybertech.sk  
info@autofolieziar.sk 965 01 Žiar nad Hronom folienaauto.sk
    wrapp-fol.eu